CATALÀ / CASTELLANO

PRESENTACIÓ


Us presentem aquesta formació per apropar-vos a la teràpia desenvolupada pel Dr. Harald Blomberg fruit de la seva experiència e interès personal.

Aquesta tècnica neix a Suècia a finals dels 80 de la mà del Dr. Harald Blomberg i comença a introduir-se a Espanya a partir de juny 2006, data del primer curs de formació. Des de llavors, diversos mestres, terapeutes de diferents professions i pares/mares s’han estat formant en aquests coneixements. Aquesta formació s’ha extès també des de Suècia a Finlàndia, Polònia, Estats Units, Singapur, Malàsia, Hong Kong, Austràlia, Anglaterra.

Amb aquesta formació es pretén apropar als pares/mares, professors i terapeutes de diferents disciplines, a les diferents raons i causes del comportament dels seus infants/alumnes/pacients. Si un nen s’entrebanca molt, o se li cauen les coses de les mans amb facilitat, o té mala postura quan s’asseu per a escriure, o no pot parar quiet en una cadira, o no controla el pipí, o no és capaç de cordar-se els cordills de les sabates, o si salta d’una línia a una altra quan llegeix, o confon lletres…., no és casual i pot ser que tingui algun reflex no integrat. Amb aquesta formació eminentment pràctica es donen eines de detecció i de correcció a totes aquestes dificultats.

Què es la Teràpia de Moviment Rítmic (TMR)?

Què són els reflexes primitius?


Formació / Certificació

La formació consta de 3 nivells dels quals en pertanyen 7 mòduls.

Teràpia de moviment rítmic i reflexes primitius (Nivell 1)
TMR/reflexes primitius i sistema límbic (Nivell 2)
TMR/reflexes primitius i dislèxia. (Nivell 3)
Mòdul per a fisioterapeutes.
Mòdul per educació infantil.
Paràlisi cerebral.
Somnis.

La formació està certificada i avalada pel Dr. Harald Blomberg de Suècia (creador i origen de la tècnica). Es rebrà un certificat al final de cada mòdul i un diploma final pels que vulguin esdevenir terapeutes especialistes en TMR/reflexes primitius.

Tots els nostres cursos estan supeditats a ésser reconeguts anualment com a part de la “Formació permanent del professorat” per la Generalitat de Catalunya (sempre que els cursos i els alumnes s’ajustin a la normativa vigent de la Generalitat). Exclusiu per alumnes que hagin assolit el programa sencer de 3 móduls ( Nivell 1, 2 i 3 ) en la mateixa temporada. Amb un total de 40 h. El Mòdul opcional d’educació infantil serà reconegut amb un total de 15 h a banda.

Els requisits per a esdevenir terapeuta de TMR/reflexes primitius són haver fet 6 mòduls. Els nivells 1, 2 i 3 seran imprescindibles.

  • Haver assolit el nivell 1.
  • Haver assolit el nivell 2.
  • Haver assolit el nivell 3.
  • Haver assistit al mòduls per a fisioterapeutes, educació infantil, paràlisi cerebral o repetir el nivell1.
  • Haver assistit al mòdul de somnis o repetir el nivell 2.
  • Repetir el nivell 3.
  • Entregar 4 casos pràctics.
  • Examen teòric-pràctic.

Pagament
Es donen 2 opcions de pagament:

  1. Pagament fraccionat. Si desitgeu fer tots els 3 nivells de la temporada podeu pagar de manera fraccionada una petita quota mensual. Consulteu-nos aquesta opció.
  2. Pagament de cada mòdul per separat. Veure preus i instruccions de pagament dels mòduls en cada apartat.

Dirigeixen i coordinen: Dr. Harald Blomberg (Suècia) i Eva Mª Rodríguez (Madrid).

TMR educació infantil


Dirigit a totes aquelles persones que treballen amb nens petits. Aprendrem a fer servir els diferents exercicis de la teràpia mitjançant el joc.

Dates: per determinar.
Requisits: Cap.
Durada: 15 hores repartides en un cap de setmana.
Horari: per determinar.
Data límit inscripció: 15 dies abans de la data d’inici del mòdul.
Cost del mòdul: 230 € (80 € per endavant, resta a l’inici del mòdul)
Responsable del mòdul: Isabel Compan.

NIVELL 1


Teràpia de moviment rítmic (TMR) i reflexes primitius

Inclou tota la Teràpia de Moviment Rítmic (TMR) basada en els moviments que espontàniament fan els nadons. Tècnica desenvolupada per Kerstin Linda que ajuda a generar connexions neuronals i per tant una maduresa cerebral.

Estudiarem el desenvolupament del cervell segons Paul Mc Lean focalitzant-nos en el tronc encefàlic i el cerebel.

Veurem també els reflexes primitius que normalment no estan integrats en els casos de dèficit d’atenció i de concentració amb o sense hiperactivitat. Aprendrem a veure la clínica que donen quan no s’integren, còm avaluar-los i quins exercicis cal fer per a integrar-los.

Dates: per determinar.
Requeriments: cap.
Durada: 14 h repartides en 1 cap de setmana.
Horari: per determinar.
Data límit d’inscripció: 1 mes abans de la data d'inici del mòdul.
Cost del mòdul: 230 € (80 € per endavant, resta a l’inici del mòdul)
Responsable del mòdul: Eva Mª Rodríguez.

NIVELL 2


TMR / Reflexes primitius i sistema límbic

Estudiarem la part del cervell que correspon al sistema límbic i als ganglis basals. Aquesta part del cervell se relaciona amb les emocions i el joc.

Veurem el reflex de moro i el de la por paralitzadora, quina clínica donen, còm avaluar-los i quins exercicis es poden fer per a integrar-los.

Estudiarem també altres exercicis per a entrar en contacte amb les nostres emocions.

Dates: per determinar.
Requeriments: haver realitzat el nivell 1.
Durada: 12 h repartides en 1 cap de setmana.
Horari: per determinar.
Data límit d’inscripció: 1 mes abans de la data d'inici del mòdul.
Cost del mòdul: 220 € (70 € per endavant, resta a l’inici del mòdul)
Responsable del mòdul: Eva Mª Rodríguez.

NIVELL 3


TMR / Reflexes primitius i dislèxia

Estudiarem el cortex cerebral i el cortex pre-frontal on es troben les funcions de planificació, organització, llenguatge…

S’estudiaran també els reflexes que normalment no estan integrats en casos de dislèxia, quina clínica donen, còm avaluar-los i quins exercicis fer per a integrar-los.

Es veuran també problemes de visió relacionats amb la no integració d’alguns reflexes.

Dates: per determinar.
Requeriments: haver realitzat el nivell 2.
Durada: 14 h repartides en 1 cap de setmana.
Horari: per determinar.
Data límit d’inscripció: 1 mes abans de la data d'inici del mòdul.
Cost del mòdul: 230 € (80 € per endavant, resta a l’inici del mòdul)
Responsable del mòdul: Eva Mª Rodríguez.